075 - 6420 444

Valt bedrijfsuitje onder werkkostenregeling?

Bedrijven zijn per 1 januari 2015 verplicht om gebruik te maken van de Werkkostenregeling (WKR). Dat valt te lezen in het gepubliceerde Belastingplan.

werkkostenregeling bedrijfsuitje

Wat verandert er aan de WKR?

Vergoeden, verstekken, ter beschikking stellen? Het verschil tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen vervalt. Met betrekking tot een aantal werkplekgerelateerde zaken geldt nu een nihilwaardering als de werkgever ze ter beschikking stelt. Dat betekent dat de werkgever de zaken moet aanschaffen en er eigenaar van moet blijven. Als hij ze vergoedt of verstrekt (niet bij arbo-gerelateerde zaken) is dat belast, of het moet dan geregeld worden via de vrije ruimte.

Producten eigen bedrijf

De oude regeling voor producten uit het eigen bedrijf (‘branche-eigen producten’) wordt ook ingevoerd in de WKR. Onder de oude regels mocht de werkgever 20 procent personeelskorting met een maximum van € 500 per jaar geven op producten en diensten uit het eigen bedrijf. Die regeling gaat vanaf 1 januari 2015 ook onder de WKR gelden.

Afrekenen pas na het kalenderjaar

Een vereenvoudiging: pas in januari van het volgende jaar moet de rekening worden opgemaakt van alle vergoedingen en verstrekkingen uit het afgelopen kalenderjaar. Over het bedrag dat de vrije ruimte (1,2% in 2015) overschrijdt, moet een eindheffing (80%) worden afgedragen in het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar.

Noodzakelijkheidscriterium

Het noodzakelijkheidscriterium voor gereedschappen, computers, mobiele communicatie-apparatuur en dergelijke. Vanaf 1 januari 2015 zijn zaken zoals een telefoon of een tablet belastingvrij als ze onder het noodzakelijkheidscriterium vallen. De regel in hoofdlijnen:

  • De werknemer moet de tablet in redelijkheid nodig hebben en ook feitelijk gebruiken voor zijn werkzaamheden.
  • De werkgever moet deze zelf "extra" betalen en niet verrekenen met loon- of vakantie uren van de werknemer. Ze mogen ook worden vergoed of verstrekt.
  • Het redelijke oordeel van de werkgever bepaalt of iets noodzakelijk is.

Werkkostenregeling op concernniveau

Nu moet de WKR per inhoudingsplichtige worden toegepast. Vanaf 1 januari 2015 geldt de WKR (de vrije ruimte) per concern. Dat betekent dat er één vrije ruimte geldt voor het hele concern.

Ducktrail adviseert

Bij Ducktrail ervaar je samenwerkingsactiviteiten tijdens een Eendentour. Dat is een plezierige activiteit en voor bedrijven een uitstekend moment om teambuildings- en vergaderactiviteiten toe te voegen. Een Eendentour leent zich ook prima voor een klantendag. 

Werkkostenregeling en bedrijfsuitje

  1. deelnemers genieten van een aantrekkelijk bedrijfsuitje
  2. het programma leent zich uitstekend voor teamontwikkeling en samenwerking
  3. samen neem je deel aan improvisatie-opdrachten.
  4. combineer je bedrijfsuitje met een vergaderprogramma

Fiscaal aantrekkelijk je team beter maken

Alle evenementen die u vindt op deze website zijn (voor een deel) aftrekbaar. De samenwerkingsprogramma's kunt u uitbreiden met een vergaderprogramma, audiovisuele middelen of teamcoach. Een ingewikkeld verhaal waar wij u graag vrijblijvend verder over informeren.

Meer informatie leest u op de website van de Belastingdienst of raadpleeg uw accountant.