075 - 6420 444

Ducktrail bv, gevestigd aan Stofkuipstraat 2 1531 NC Wormer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.ducktrail.nl

Stofkuipstraat 2 1531 NC Wormer

+31756420444

marc@ducktrail.nl

Ducktrail heeft geen Functionaris Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ducktrail bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marc@ducktrail.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ducktrail bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het maken van een reservering en/of boeking:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- In het geval van een particuliere reservering vragen wij een kopie van het rijbewijs. Deze vernietigen wij na 3 weken.

Het uitvoeren van een rit/evenement:

- Om uw Ducktrail goed te laten verlopen vragen wij om logistieke redenen een deelnemerslijst (teamindeling) toe te sturen incl 1 mobiel nummer per team. Deze gegevens worden alleen voor dit doeleind gebruikt en worden na het evenement vernietigd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ducktrail bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ducktrail bv) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ducktrail bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  • Persoonsgegevens - 7 jaar - De belastingdienst verplicht ons deze termijn te handhaven.
  • In het geval van een particuliere reservering vragen wij een kopie van het rijbewijs. Deze vernietigen wij na 3 weken omdat dit de gemiddelde termijn is dat een boete ons bereikt. Wat ook mag: veilig een kopie verstrekken via de Kopie-ID app van Rijksoverheid.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ducktrail bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ducktrail bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ducktrail bv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ducktrail bv gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Functionele Cookies

Cookie Doel Opslagperiode
CookieConsent Hiermee slaan we uw cookievoorkeur voor Ducktrail.nl op. 1 jaar
ARRAfinity Dit cookie is nodig om te zorgen dat de pagina aanvraag via de juiste servers verloopt. sessie

Analytische Cookies

Cookie Doel Opslagperiode
_ga Hiermee slaan we uw cookievoorkeur voor Ducktrail.nl op. 2 jaar
_gid Hiermee maken we anoniem onderscheid tussen verschillende gebruikers. sessie
_gcl_au Hiermee linken we een eventuele click op een adverentie aan gedrag op de onze website. 2 jaar
_dc_gtm_UA-3464308-2 Wordt gebruikt om de aanvragen naar de server te reguleren. 1 minuut
DV
Wordt door Google gebruikt om jouw informatie te beveiligen. Bevat o.a. informatie over je meest recente activiteit. session

Marketing Cookies

Cookie Doel Opslagperiode
IDE (doubleclick) Meet de effectiviteit van advertenties. 390 dagen
lang (Linkedin) Door middel van de Insight pixel van Linkedin meten we de effectiviteit van adverenties. sessie
UserMatchHistory Door middel van de Insight pixel van Linkedin meten we de effectiviteit van adverenties. 179 dagen
bcookie Door middel van de Insight pixel van Linkedin meten we de effectiviteit van adverenties. 2 jaar
lidc Door middel van de Insight pixel van Linkedin meten we de effectiviteit van adverenties. sessie
liap Door middel van de Insight pixel van Linkedin meten we de effectiviteit van adverenties. 1 jaar
li_oatml Door middel van de Insight pixel van Linkedin meten we de effectiviteit van adverenties. 179 dagen
MUID Dit cookie wordt door Microsoft gebruikt om gebruikers door middel van een uniek ID over verschillende Microsoft platformen te volgen. 1 jaar
MUIDB Dit cookie wordt gebruikt om de efficientie van Microsoft Ads advertenties over meerdere bezoeken en websites te meten. 1 jaar
1P_JAR Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien. 1 maand
SIDCC
Wordt gebruikt om advertenties te tonen op basis van interesses. 3 maanden
NID Wordt door Google gebruikt om je voorkeuren op te slaan. 6 maanden
SID Wordt door Google gebruikt om jouw informatie te beveiligen. Bevat o.a. informatie over je meest recente activiteit. 2 jaar
HSID Dit cookie zorgt er voor dat Google gebruiksinformatie kan verzamelen voor op het YouTube platform gehoste video's. 2 jaar
SSID Dit cookie zorgt er voor dat Google gebruiksinformatie kan verzamelen voor op het YouTube platform gehoste video's. 2 jaar
APISID Dit cookie zorgt er voor dat Google gebruiksinformatie kan verzamelen voor op het YouTube platform gehoste video's. 2 jaar
SAPISID Dit cookie zorgt er voor dat Google gebruiksinformatie kan verzamelen voor op het YouTube platform gehoste video's. 2 jaar
CONSENT  Cookie die door Youtube wordt gebruikt om je toestemmingen op te slaan. 20 jaar + 1 maand
Cookies verwijderen:
De meest eenvoudige manier om cookies te verwijderen is via je browser. Onderstaand een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar instructies om de cookies te verwijderen:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ducktrail bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marc@ducktrail.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ducktrail bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ducktrail bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met marc@ducktrail.nl